TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

Vàng, bạc sẽ là tiền tệ pháp định được công nhận bằng luật tại Hoa Kỳ?

Vàng và bạc luôn được mọi người coi là kho lưu trữ của cải, nhưng kim loại quý này phải đối mặt với những thách thức phức tạp khi được công nhận là một loại tiền tệ hợp lệ. Tuy nhiên, một chính trị gia Hoa Kỳ đang hy vọng sẽ thay đổi điều đó bằng luật mới.

Thứ Ba, Đại diện Hoa Kỳ Alex Mooney (R-WV) đã giới thiệu dự luật Đạo luật Trung lập Thuế Kim loại Tiền tệ (H.R. 2284) tại Hạ viện. Theo dự luật, luật được đề xuất sẽ loại bỏ lãi vốn, lỗ hoặc bất kỳ hình thức tính toán thu nhập liên bang nào khác theo vàng, bạc dạng thanh hay dạng xu. Luật pháp sẽ công nhận vàng và bạc như một dạng tiền tệ một cách hiệu quả.

Theo luật hiện hành, Sở Thuế vụ coi vàng và bạc là tài sản vốn. Họ phân loại chúng là “hàng sưu tầm”, có nghĩa là chúng phải chịu thuế thu nhập vốn. Sau khi bán vàng thỏi của mình, các nhà đầu tư vàng có thể bị đánh thuế với tỷ lệ thu nhập vốn tối đa là 28%. Thuế chỉ áp dụng khi các nhà đầu tư bán vàng hoặc bạc của họ. Hạ nghị sĩ Mooney cho biết trong một thông cáo báo chí:

Quan điểm của tôi, được ủng hộ bởi ngôn ngữ trong Hiến pháp Hoa Kỳ, rằng các đồng tiền vàng và bạc là tiền và có sự pháp định. Nếu chúng thực sự là tiền của Hoa Kỳ, có vẻ như sẽ không có thuế nào đối với chúng. Vì vậy, tại sao chúng ta lại đánh thuế những đồng tiền này là đồ sưu tầm?

Theo luật được đề xuất, Đạo luật Trung lập Thuế Kim loại Tiền tệ tuyên bố rằng “không có khoản lãi hoặc lỗ nào được công nhận khi mua bán hoặc trao đổi (1) vàng, bạc, bạch kim hoặc palladium do Bộ trưởng đúc và ban hành bất kỳ lúc nào hoặc (2) vàng hoặc bạc tinh chế, dạng tiền xu hay thanh, vòng hoặc thỏi được định giá chủ yếu dựa trên hàm lượng kim loại chứ không phải hình thức của chúng”.

Luật được đề xuất được hỗ trợ bởi Sound Money Defense League, một nhóm chính sách công quốc gia hoạt động để quảng bá vàng và bạc như một loại tiền tệ được công nhận ở Hoa Kỳ.

Jp Cortez, giám đốc chính sách của Sound Money Defense League, cho biết:

Lạm phát là một loại thuế lũy thoái, đặc biệt gây hại cho những người làm công ăn lương, những người tiết kiệm và những người nghỉ hưu có thu nhập cố định. Chúng tôi được khuyến khích xem luật nhắm vào các tệ nạn của Hệ thống Dự trữ Liên bang.

Dự luật liên bang được đưa ra khi một số chính quyền tiểu bang muốn công nhận vàng và bạc đồng tiền pháp định và loại bỏ thuế thu nhập từ vốn. Arizona đã loại bỏ thuế tăng vốn của tiểu bang đối với bạc và vàng vào năm 2017.

Vào tháng 2, Hạ viện Idaho đã thông qua một dự luật cho phép Thủ quỹ Nhà nước bảo vệ các quỹ dự trữ nhà nước khỏi lạm phát và rủi ro tài chính bằng cách nắm giữ vàng và bạc vật chất.

Dự luật Idaho vẫn cần được Thượng viện của bang thông qua.

Theo: Giavang.net