TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NỘI DUNG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

 Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến, kiến nghị nội dung sửa đổi Luật đất đai năm 2013” vào cuối tháng 5 tại Hà Nội, để kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ sửa đổi Luật đất đai năm 2013 cho phù hợp với tình hình mới.

Hội thảo lấy ý kiến, kiến nghị nội dung sửa đổi Luật đất đai năm 2013

Hội thảo sẽ do Tiến Sĩ Hà Ngọc Anh Nguyên Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương - Chủ tịch danh dự Hiệp Hội và Ông Trần Tuấn Hải – Phó chủ tịch Hiệp Hội chủ trì. Đồng thời Giáo Sư Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham vấn, tham luận về các ý kiến của Hội thảo.

Tham dự Hội thảo sẽ có đại diện các Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung Ương, Quốc hội; đại diện các Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân; Lãnh đạo các Công Ty, tập đoàn bất động sản; các cơ quan báo đài và các đại biểu đến từ các trường đại học, doanh nghiệp, trung tâm…trong nước.

Đại biểu các đơn vị sẽ tham luận các ý kiến xoay quanh các vấn đề :

  • Kết quả đạt được từ khi triển khai và thực hiện Luật đất đai sửa đổi 2013
  • Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật đất đai sửa đổi năm 2013 đến nay.
  • Những kiến nghị, đề xuất nội dung cần sửa đổi Luật đất đai năm 2013.

Từ những ý kiến trong Hội thảo sẽ là cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật đất đai nhằm ghi nhận những kết quả đạt được, đưa ra các vướng mắc khó khăn trong Luật và thi hành Luật tại thực tiễn để tìm cách khắc phục.

Một lần nữa, Hội thảo đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật đất đai với các Luật hiện hành. Đánh giá các đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để hoàn thiện chính sách, pháp Luật cho Luật đất đai.

Ngoài ra, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Dự kiến buổi hội thảo sẽ là tiếng nói chung nhất, là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện Luật đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tiễn xã hội hiện nay.