TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

3. ƯU ĐIỂM CỦA ĐỀ ÁN

  • Trung tâm nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam(CFV) triển khai thực hiện “Đề án nghiên cứu, tư vấn đầu tư, giao dịch chỉ số tài chính phái sinh”
  • Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, đặc biệt là hoạt động đầu tư.
  • Với mục đích cho nhà đầu tư tiếp cận hình thức giao dịch này một cách an toàn nhất và từ đó sẽ báo cáo cho Bộ, ngành chuyên môn về định hướng chính sách, pháp luật để quản lý hình thức giao dịch này.
  • CFV là tổ chức hợp pháp duy nhất ở Việt Nam mà Công ty MetaQuotes chuyển nhượng lisence phần mềm Meta Trader 5.
  • Khi tham gia đề án, khách hàng sẽ là thành viên của đề án và ký Hợp Đồng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ.
  • Khách hàng là thành viên của đề án sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống, minh bạch về giao dịch chỉ số tài chính phái sinh từ Trung tâm CFV.
  • Khi thành viên có sự cố với các tổ chức giao dịch vàng, ngoại tệ khác thì báo cáo cho Trung tâm CFV. Trung tâm sẽ hỗ trợ cho thành viên giải quyết tranh chấp một cách tốt và hợp pháp nhất.