TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Center Of Research And Consultancy On Policies And Law Of Financial Investment In Vietnam

1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ ÁN VÀ THÔNG TIN CHỦ ĐỀ ÁN

    1. Khái quát chung về đề án

Thị trường chỉ số tài chính là nơi các đồng tiền của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau được mua bán với nhau. Thị trường này có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế trong thời đại hội nhập vì thúc đẩy nền kinh tế tận dụng được các nguồn lực bên ngoài, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động xuất nhập khẩu, và tăng cường khả năng thanh khoản cho hệ thống tài chính. Trong những năm gần đây, thị trường chỉ số tài chính Việt Nam đã từng bước phát triển và hội nhập dần với thị trường thế giới. Trước hết, chính sách quản lý chỉ số tài chính đang dần được hoàn thiện phù hợp hướng phát triển kinh tế thị trường mở, những nhân tố thị trường ngày càng trở lên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái, bước đầu đã đưa một số các giao dịch kinh doanh chỉ số tài chính vào cuộc sống như: giao dịch giao ngay, giao dich kỳ hạn, giao dịch hoán đổi và giao dịch quyền chọn tiền tệ.

Mặc dù đã có những bước đi đầu tiên, nhưng thị trường chỉ số tài chính Việt Nam mới chỉ tạo ra môi trường kinh doanh chỉ số tài chính cho các ngân hàng thương mại, các công ty xuất nhập khẩu và các tổ chức chuyên biệt khác. Các đối tượng được tham gia mua bán trên thị trường này hiện nay vẫn còn bị hạn chế do các lo ngại về bất ổn định của tỷ giá lên nền kinh tế. Các hạn chế này đã phần nào làm giảm đi tính thanh khoản và hiệu quả cho thị trường chỉ số tài chính. Các đề án giao dịch chỉ số tài chính đã được xây dựng và phát triển một cách mạnh mẽ trong thập niên qua trên thế giới đã thu hút mọi đối tượng tham gia mua bán tự do trên thị trường, đã khẳng định thị trường chỉ số tài chính trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính thế giới.

Nếu Việt Nam chậm chân trong việc phát triển thị trường chỉ số tài chính, mà cụ thể là đề án giao dịch chỉ số tài chính thì sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá để tăng tốc độ phát triển kinh tế. Tận dụng tính thanh khoản cao của thị trường này để giảm bớt áp lực can thiệp tỷ giá, đa dạng hoá nguồn cung ngoại tệ, điều tiết các lực đầu cơ thị trường để tạo ra một môi trường năng động, đề án tiếp nhận và phản ứng với các biến động kinh tế thế giới. Có thể nói việc thành lập đề án giao dịch chỉ số tài chính chính thức sẽ giúp xoá bỏ hiện tượng một hàng hoá hai thị trường: chính thức và chợ đen. Sự thống nhất, công khai, minh bạch mà đề án giao dịch chỉ số tài chính mang lại sẽ giúp ích cho các hoạt động kinh tế thuần nhất, và tránh thất thoát các khoản thu ngân sách từ thị trường này. Như vậy, nhu cầu thành lập đề án giao dịch chỉ số tài chính tại Việt Nam là mang tính cấp thiết và thời cuộc. Mọi sự chậm trễ trong việc triển khai phát triển đề án giao dịch chỉ số tài chính sẽ phải đánh đổi bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt được mức toàn dụng như chính tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam vốn có. Đề án này được thực hiện nhằm mục đích tổng hợp các thách thức, cơ hội cũng như đề ra các kế hoạch cụ thể để phát triển đề án giao dịch chỉ số tài chính tại Việt Nam.

    1. Thông tin chủ đề án

Đề án này được chủ trì bởi Hiệp hội nghiên cứu, tư vấn về chính sách, pháp luật cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam Viện Công Nghệ Tài Chính (FTI) trực thuộc trường Đại học Kinh Tế TPHCM. Viện FTI được thành lập năm 2019 nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn đào tạo và phát triển các sản phẩm tài chính công nghệ tại Việt Nam. FTI là nơi tập hợp các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ, nhiệm vụ chính là đưa ra các đề xuất và khuyến nghị chính sách để phát triển thị trường tài chính – ngân hàng, thị trường hàng hoá và ổn định hệ thống tài chính trong bối cảnh hội nhập toàn cầu với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức mới.